Wysyłamy za pomocą poczty polskiej listem poleconym priorytetowym - koszt: 10 zł